Finques VNG

Finques VNG és una administració de finques formada per un grup de professionals amb llarga experiència en l’administració de comunitats a Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, les Roquetes i Cubelles.

A Finques VNG sabem que la gestió de comunitats no és fàcil, ni per als representats de la comunitat, ni per a la resta de veïns. Per aquest motiu, fruit de la nostra experiència, i amb l’objectiu de facilitar el dia a dia de la comunitat, oferim als nostres clients una Gestió Integral de Comunitats, basada en una administració de finques propera, transparent i de qualitat.

 • Propera perquè quan es produeix qualsevol incidència a la seva comunitat, vostès tracten directament amb la persona que l’ha de resoldre, sense intermediaris ni barreres.
 • Transparent perquè totes les comunitats disposen d’un compte corrent propi, d’accés directe per part del president i perquè a Finques VNG no hi ha lletra petita, no es cobren extres per reclamació d’impagats, per seguiment d’obres o per adequació a normativa.
 • Qualitat perquè estem col•legiats i pertanyem al Col•legi d’Administradors de Barcelona-Lleida, la qual cosa vol dir que estem qualificats per administrar comunitats, que estem al corrent de tota la normativa actual i que disposem d’una Assegurança de Responsabilitat Civil obligatòria, per evitar accidents en el desenvolupament de la nostra activitat.

A Finques VNG coneixem els nostres clients i sabem que ens estan confiant l’administració del seu patrimoni. Per aquest motiu, els oferim tot allò que necessiten, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos de la comunitat, invertint-los en allò realment necessari per a la mateixa i que al seu torn optimitza el patrimoni dels seus propietaris i n’evita la pèrdua de valor.


Mostra un mapa més gran

PRESSUPOST EN 24H

Deixeu-nos les vostres dades sense cap compromís

Elements de la finca:

Serveis

 • Constitució de comunitats i confecció dels Estatuts de la comunitat.
 • Control i gestió de la correspondència de la comunitat.
 • Elaboració de l’Estat de Comptes de l’exercici anterior i del Pressupost del nou exercici i la presentació d’ambdós a la Junta General Ordinària.
 • Redacció i enviament de la convocatòria de la junta i de l’acta a tots els propietaris amb els acords adoptats, i vetllar per al seu compliment.
 • Emissió de les quotes acordades i vetllar per a que els propietaris compleixin amb les seves obligacions, fent-los, si s’escau, els advertiments pertinents.
 • Adopció de les mesures convenients i fer els actes necessaris per conservar els béns i el correcte funcionament dels serveis de la Comunitat.
 • Gestió de totes les incidències de caire comunitari sota supervisió del/a president/a de la Comunitat.
 • Gestió i tramitació de la documentació corresponent a les obres necessàries per al bon manteniment de la finca, així com els corresponents informes i projectes tècnics.
 • Mediació entre la Comunitat i l’Administració Pública i entre la Comunitat i els seus veïns.
 • Assessorament legal, en obligacions comunitàries, en contractació dels diferents serveis i reclamació d’impagats.
 • Emissió de certificats relatius a la comunitat i/o dels seus propietaris sol•licitades.
 • Custòdia de la documentació de la Comunitat, llibre d’actes, NIF, relació de factures, convocatòries emeses, etc.
 • Oferim als nostres clients espais polivalents per poder fer-hi les reunions de la comunitat de forma còmoda.